Είστε εδώ

Ανθρώπινη βοήθεια στους Μεγάλους Θεούς της Σαμοθράκης

Oι τεράστιες καταστροφές, ήδη από την αρχαιότητα λόγω μεγάλων σεισμών και εχθρικών επελάσεων, στα μεσαιωνικά χρόνια εξαιτίας της λιθολόγησης του μαρμάρου, της αφαίρεσης του σιδήρου από τα μνημεία και της χρήσης του χαλκού των αγαλμάτων, και στα νεότερα λόγω των βίαιων «ανασκαφών» και φυσικά των καιρικών συνθηκών, έχουν αφήσει το Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης βαθιά τραυματισμένο. Ετσι σήμερα ακόμη και τα πόδια των επισκεπτών που περιηγούνται ανεξέλεγκτα τον χώρο προκαλούν καταστροφές.