Είστε εδώ

Αστεγες μένουν οι ξένες προσευχές

Category: 

Σε πλήρως συνειδητή επιλογή της πολιτείας, και όχι στη συνήθη γραφειοκρατία, αποδίδει ο Συνήγορος του Πολίτη την καθυστέρηση ως προς τη διαδικασία αδειοδότησης ναών για ετερόδοξες θρησκευτικές κοινότητες. Η Αρχή του Συνηγόρου υπογραμμίζει ότι πρόκειται για επιλογή της διοίκησης, και μάλιστα έπειτα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ τονίζει ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο καταπατούνται νομικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και παραβιάζονται διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Για το θέμα ο Συνήγορος έχει έλθει σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπογραμμίζοντας ότι το φαινόμενο έχει οξυνθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Από Το Βήμα