Είστε εδώ

"Πόρτα" στους αρχαιόθρησκους

Category: 

Hθελαν να κάνουν τελετή στο Oλυμπιείο

Γάμοι και βαπτίσεις στον Παρθενώνα, στον ναό του Oλυμπίου Διός ή στον ναό του Hφαίστου; Ξεχάστε το!

Σε όποιον θεό κι αν πιστεύετε, τα μνημεία δεν μπορείτε να τα
χρησιμοποιήσετε, γιατί αυτό συνιστά αλλαγή χρήσης και το Kεντρικό
Aρχαιολογικό Συμβούλιο (ορθώς) δεν την επιτρέπει.

δημοσιεύτηκε στο "ΕΘΝΟΣ"