Είστε εδώ

Σώθηκε το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Κing΄s College του Λονδίνου

Category: 

Ο διαμελισμός του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Κing΄s College του Λονδίνου τελικώς απεφεύχθη. Οπως αναφέρεται σε δήλωση στην ιστοσελίδα του κολεγίου στις 25 Μαρτίου με τίτλο «Κέντρο Ελληνικών Σπουδών:

ένα νέο μέλλον», «αποφασίστηκε να διευρυνθούν οι δραστηριότητες του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (που ιδρύθηκε το 1989) ώστε να συμπεριλάβει, εκτός από την έρευνα, και τη διδασκαλία».