Είστε εδώ

Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα Του Ειδικού Πλαισίου Της Βαριάς Βιομηχανίας Του Ελληνικού Τουρισμού

Το
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ) είναι σε φάση
δημόσιας διαβούλευσης αφότου δημοσιοποιήθηκε η Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), το βασικό κείμενο αυτής της
διαδικασίας. Η παρακάτω «ανάγνωση» των δύο κειμένων προσπαθεί να
διακρίνει πως αντιμετωπίζεται η πολιτικά χαρακτηρισμένη «βαριά
βιομηχανία» της χώρας, ο τουρισμός.

Περισσότερα στο ecocrete.gr