Είστε εδώ

Γιατί 12830;

Το 12830 είναι συνθηματικό του "Δωδεκάθεον".

Αν το γράψουμε κανονικά ως αριθμό, αμέσως χωρίζουν οι χιλιάδες: 12.830.

Το 12 είναι ο αριθμός των θεών.

Το 8 μοιάζει με το Θ.

Το 3 είναι ανεστραμμένο Ε.

Και το 0 μοιάζει με το Ο.

12.830 -> 12ΘΕΟ -> Δωδεκάθεο.

Ταξινόμηση: