Είστε εδώ

Φυσικοί χώροι κι Ελληνική λατρεία

Μια πολύ όμορφη μελέτη, από τον Κ. Καλογερόπουλο (MA in Anthropology) η
οποία διαφωτίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες βιώναν τη θεία
παρουσία στους ιερούς τόπους, και στους φυσικούς τρόπους λατρείας
γενικότερα. Ο συγγραφέας, εξάγει τα συμπεράσματά του μετά από
προσεκτικές ματιές στα πρωτότυπα κείμενα. Η τεκμηρίωση είναι πλούσια.Σύνδεσμος:

Φυσικά τοπία και συναντήσεις με τους θεούς στην αρχαία Ελλάδα (ιστότοπος Archive.gr)