Είστε εδώ

Ὀ φαιὸς καὶ ὁ ἐρυθρὸς φασισμὸς μπορεῖ νὰ ἡττήθηκαν, ἀλλὰ χυδαῖοι ὑπάρχουν πάντα!