Είστε εδώ

Τί συμβολίζει ὁ μῦθος τῆς συναντήσεως "Ἐλλήνων" μὲ τὸν Ἰησοῦ;

Εγώ όμως λέω πάντα ότι η σκέψη του Ιησού μαρτυρούσε μια συνάντηση, μια σύνθεση του ιουδαϊσμού και του στωικισμού. Ηταν βαθιά ριζωμένη στην ιουδαϊκή παράδοση, την οποία γνώριζε πολύ καλά, αφού ανήκε στο περιβάλλον των μορφωμένων φαρισαίων. Γνώριζε όμως οπωσδήποτε και τη στωική σκέψη. Αφού αναδύθηκε περί το 300 π.Χ., αυτή είχε γίνει στην εποχή του η πιο διαδεδομένη φιλοσοφία, ήταν παρούσα σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ασκούσε σημαντική πνευματική επιρροή στην Ιουδαία. Επειδή οι Εβραίοι γοητεύονταν τότε από την ελληνική σκέψη, μάθαιναν αυτή τη γλώσσα, σύχναζαν σε φιλοσοφικές σχολές.

Ἡ συνέντευξις εἶναι ὁλόκληρη ἐδῶ.

Τὸ επεισόδιο της 5ης Κυριακής της Τεσσαρακοστής αφορά στην επίσκεψη των Ελλήνων, που θέλουν να δουν τον Ιησού, αμέσως μετά την ενθουσιώδη υποδοχή της οποίας έτυχε στην Ιερουσαλήμ, όπου ακόμα και οι εχθροί του διαπίστωσαν ότι όλος ο κόσμος έτρεξε πίσω του. Μπορούμε υποθέσουμε ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός ήταν ελληνόφωνες Εβραίοι της διασποράς οι οποίοι είχαν έρθει το Πάσχα για να προσκυνήσουν στην Ιερουσαλήμ, άκουσαν για τον Ιησού Χριστό και τα έργα του κι ήθελαν να τον γνωρίσουν από κοντά. Ή ακόμα μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν Έλληνες, φοβούμενοι τον Κύριο, όπως έλεγαν οι Ιουδαίοι. Με αυτόν τον όρο προσδιόριζαν τους μη Εβραίους που ενδιαφέρονταν με ανοιχτή καρδιά για τη θρησκεία τους και φοβούνταν τον Κύριο. Άκουσαν ότι ο Ιησούς είναι ένας προφήτης και ήθελαν να τον γνωρίσουν. Μια τρίτη εκδοχή τους θέλει να είναι ειδωλολάτρες.

Ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο ἐδῶ.

Σημ. Ἀναρτ.: Βεβαίως ἡ ὑποδοχὴ δὲν ἔχει καταγραφεῖ πουθενά, πρόκειται γιὰ μυθολογικὸ γεγονός. Μὲ τὸν Κωνσταντῖνο ὅμως σταματᾷ ὁ ἐξελληνισμὸς τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν ἄλλων λαῶν καὶ ἀρχίζει ὁ ἐξιουδαϊσμὸς τοῦ κόσμου μέσῳ τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὁ ῥαββινικὸς ἰουδαϊσμὸς ἐπέζησε οὐσιαστικὰ στὴν Βαβυλώνα μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία.

Πληροφορίες, ἄρθρα καὶ βιβλίο γιὰ τὸν Ἐξελληνισμὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδῶ.