Είστε εδώ

Domine - Ride of the Valkyries

Από τους Domine, τα τελευταία λόγια του πολεμιστή στο πεδίο της μάχης, που ζητά από τις Βαλκυρίες να τον πάρουν μαζί τους, στα δώματα της Βαλχάλα, μαζί με τους γενναίους.

Oh Warfather on high,
I am calling you from the battlefield
And as I take my last breath
I call for the mightiest of miracles

For none but the brave,
be he king or a slave
With a pounding heart in his chest
Will be worthy to rise and with the Valkyries fly
And ride to the ancient Valhalla

Oh Warfather on high
Listen to my prayer
I lived my life by your rules
Oh let death cover me now

For none but the brave,
be he king or a slave
With a pounding heart in his chest
Will be worthy to rise and with the Valkyries fly
And ride to Valhalla of old

[Chorus]

with the Valkyries, ride over the battlefield
Ride your horses and come to me
I'm waiting for you to take my soul, high in the sky to
Valhalla of old

Valkyries, ride over the battlefield
I'm dying and glad to bleed
Because I know today I will take my place with the heroes
in Valhalla of old

For none but the brave,
be he king or a slave
With a pounding heart in his chest
Will be worthy to rise and with the Valkyries fly
And ride to Valhalla of old

[Chorus]

with the Valkyries, ride over the battlefield
Ride your horses and come to me
I'm waiting for you to take my soul, high in the sky to
Valhalla of old

Valkyries, ride over the battlefield
I'm dying and glad to bleed
Because I know today I will take my place with the heroes
in Valhalla of old

In The Halls of Valhalla I finally take my place
With my sword and my shield I enter Odin's realm
I'm an immortal spirit now with a heart made of steel
With the gods on high forever I will live and laugh at the
fears of man

Ω, Πολέμαρχε των Ουρανών
σε καλώ από το πεδίο της μάχης
και καθώς παίρνω την τελευταία μου ανάσα
καλώ το ισχυρότερο από τα θαύματα

Γιατί κανείς παρά μόνο ο γενναίος
- είτε δούλος είτε βασιλιάς -
μόνο αν η καρδιά του χτυπάει δυνατά στο στήθος
θα είναι άξιος να ανεβεί και να πετάξει με τις Βαλκυρίες
και να φτάσει στα αρχαία δώματα της Βαλχάλα.

Ω Πολέμαρχε των Ουρανών
άκου την προσευχή μου
έζησα τη ζωή μου με τους κανόνες σου
τώρα, ας με καλύψει ο θάνατος

Γιατί κανείς παρά μόνο ο γενναίος
- είτε δούλος είτε βασιλιάς -
μόνο αν η καρδιά του χτυπάει δυνατά στο στήθος
θα είναι άξιος να ανεβεί και να πετάξει με τις Βαλκυρίες
και να φτάσει στα αρχαία δώματα της Βαλχάλα.

[Επωδός]

Βαλκυρίες πετάξτε πάνω από το πεδίο της μάχης
τρέξτε με τα άλογά σας και ελάτε σε μένα
σας περιμένω να πάρετε την ψύχη μου ψηλά στον ουρανό
στην αρχαία Βαλχάλα

Βαλκυρίες, πετάξτε πάνω από το πεδίο της μάχης
πεθαίνω και χαίρομαι που αιμορραγώ
γιατί ξέρω ότι σήμερα θα πάρω τη θέση μου με τους ήρωες
της αρχαίας Βαλχάλα

Γιατί κανείς παρά μόνο ο γενναίος
- είτε δούλος είτε βασιλιάς -
μόνο αν η καρδιά του χτυπάει δυνατά στο στήθος
θα είναι άξιος να ανεβεί και να πετάξει με τις Βαλκυρίες
και να φτάσει στα αρχαία δώματα της Βαλχάλα.

[Επωδός]

Βαλκυρίες πετάξτε πάνω από το πεδίο της μάχης
τρέξτε με τα άλογά σας και ελάτε σε μένα
σας περιμένω να πάρετε την ψύχη μου ψηλά στον ουρανό
στην αρχαία Βαλχάλα

Βαλκυρίες, πετάξτε πάνω από το πεδίο της μάχης
πεθαίνω και χαίρομαι που αιμορραγώ
γιατί ξέρω ότι σήμερα θα πάρω τη θέση μου με τους ήρωες
της αρχαίας Βαλχάλα

Στα δώματα της Βαλχάλα επιτέλους παίρνω τη θέση μου
με το ξίφος μου και την ασπίδα μπαίνω στο βασίλειο του Όντιν
είμαι αθάνατο πνεύμα πια με καρδιά φτιαγμένη από ατσάλι
με τους Θεούς εκεί ψηλά για πάντα θα ζω και θα γελώ
με τους φόβους των ανθρώπων