Είστε εδώ

Faith and the Muse - Cernunnos

Ο κελτικός θεός Κερνούννος απαξιώνει τη σάπια αυτή εποχή.

Beneath the sediment of aeons
In ancient repose
My trust lay eroded by age
The old glory faded
And past times forgotten
My reign given way to my rage

Harmonious the centuries
The land and I were one
My soil, my water, my air
Bringer of light
And master of night
In balance, the earth in my care

But with the passing of days
A new wind came blowing
With whispers of change on its wing
This tide of corruption
Laid siege to my world
Usurping the throne of a king

Your new gods, your new ways
All seek to dispel me
With doctrines of fear built on lies
The hidden one, no longer
I claim my dominion
To the sun of your age, I arise

Of your anger
Your ignorance
Your blindness
Your greed
Your progress
Your conquest
Your mania
Your need
Your sorrow
Your sickness
Your final, parting breath
Your hatred
Your bloodshed
Your future
Your death

I will have none
I will have none
I will have none
I will have none

I, dread lord of shadows
With broken spell
Unto this rotting age
I bid farewell

Blessed be

Κάτω από τα απόσταγμα των αιώνων
σε αρχαία ανάπαυση
η εμπιστοσύνη μου διαβρώθηκε από τα χρόνια
η παλιά δόξα ξεθώριασε
και οι παλιοί καιροί ξεχασμένοι
η βασιλεία μου έδωσε τόπο στην οργή μου

Αρμονικοί οι αιώνες
όταν η γη κι εγώ ήμασταν ένα
το έδαφος μου, το νερό μου, ο αέρας μου
κομιστής του φωτός
και άρχοντας της νύχτας
σε ισορροπία, η γη στη φροντίδα μου

Αλλά με το πέρασμα των καιρών
ένας νέος άνεμος ήρθε φυσώντας
με ψιθύρους αλλαγής στα φτερά του
αυτή η παλίρροια της διαφθοράς
πολιόρκησε τον κόσμο μου
κλέβοντας το θρόνο ενός βασιλιά

Οι νέοι Θεοί σας, τα νέα σας ήθη
όλοι προσπαθούν να με ακυρώσουν
με δόγματα φόβου χτισμένα με ψέμματα
ο κρυμμένος, δεν διεκδικώ πια
την επικράτεια μου
στον ήλιο της εποχής σας σηκώνομαι

από το θυμό σας
την άγνοια σας
την τύφλα σας
τη λαιμαργία σας
την πρόοδο σας
την κατάκτηση σας
τη μανία σας
την ανάγκη σας
τη λύπη σας
την αρρώστια σας
την τελική σας, ύστατη ανάσα
το μισός σας
την αιματοχυσία σας
το μέλλον σας
το θάνατο σας

δε θέλω μερίδιο
δε θέλω μερίδιο
δε θέλω μερίδιο
δε θέλω μερίδιο

Εγώ, ο τρομερός άρχοντας των σκιών
με σπασμένα τα ξόρκια μου
σε αυτή τη σάπια εποχή
σας εύχομαι καλή τύχη

Στο καλό