Είστε εδώ

Inkubus Sukkubus - Pagan Born

Ο ύμνος όλων όσων νοιώθουν γεννημένοι Παγανοί!

A rhythm stirs within the earth
That tells all nature of a birth
A return to light, return to life
And lead us from this darkest night
God of the Sun, now have you come
Your reign of light has just begun
Though all must die to be reborn
Return now on a bright new morn

My lord applauds my Pagan ways
And in my heart heʼll always stay
Pagan Born!

In winterʼs cloak weʼve sheltered long
Waiting for springʼs sweet song
Thoʼ warmth we found beside the hearth
Its glow could not break through the dark
I look toward the fiery sky
And know that your return is nigh
Though I shall fall as the harvest corn
It is my fate, Iʼm Pagan Born! 

Ένας ρυθμός βοά μες στη γη
που λέει σε όλη τη φύση για μια γέννηση
μια επιστροφή στο φως, επιστροφή στη ζωή
και θα μας βγάλει από αυτή τη σκοτεινότατη νύχτα
Θεέ του Ήλιου, τώρα ήρθες
η βασιλεία του φωτός σου μόλις ξεκίνησε
Αν και όλα πρέπει να πεθάνουν για να ξαναγεννηθούν
γύρισε τώρα, ένα λαμπερό πρωινό

Ο Κύριος μου εγκρίνει τα παγανιστικά μου ήθη
και πάντα στην καρδιά μου θα μείνει
γεννημένος παγανιστής!

Στου χειμώνα το μανδύα περιμέναμε καιρό
περιμένοντας το γλυκό ανοιξιάτικο άσμα
Αν και ζεστή βρίσκαμε μέσα στην εστία
η λάμψη της δεν μπορούσε να τρυπήσει το σκοτάδι
Κοιτώ προς τον καυτό ουρανό
και ξέρω ότι η επιστροφή σου είναι κοντά
αν και θα πέσω όπως το θερισμένο καλαμπόκι
είναι η μοίρα μου, είμαι γεννημένος παγανιστής!